www.stiging.com  www.stiging.rs  e-mail:stiging@ptt.rs

   
   

početna »
Hipex Smederevo »

Referens lista projektovanih objekata » 


Referens lista projektovanih i sagrađenih objekata »


Referens lista sagrađenih objekata »


Tehničko-tehnološka opremljenost »


Stručno osoblje »


Fotografije sagrađenih objekata »

HIPEX SMEDEREVO

Dragan Miljković je Generalni zastupnik građevinskog preduzeća HIPEKS koje je dosada izgradilo više od 500 građevinskih objekata i uradila oko 1000 građevinskih projekata.

Gradištanski put bb 12225 Bratinac  ¤  telefon: 012/286-000  fax: 012/286-100