www.stiging.com  www.stiging.rs  e-mail:stiging@ptt.rs

   
   

početna »
Hipex Smederevo »

Referens lista projektovanih objekata » 


Referens lista projektovanih i sagrađenih objekata »


Referens lista sagrađenih objekata »


Tehničko-tehnološka opremljenost »


Stručno osoblje »


Fotografije sagrađenih objekata »

HIPEX SMEDEREVO: Tehničko-tehnološka opremljenost

   
OPREMA ZA IZVOĐENJE RADOVA    
cevasta skela od čeličnih cevi  m2 4500
podupirači čelični kom 1500
montažna radna skela od čeličnih profila  m2 400
viseća fasadna montažno-demontažna skela od čeličnih profila  m2 500
hiko nosači  kom 150
  
HORIZONTALNI I VERTIKALNI TRANSPORT     
kran nosivosti 12TM kom 4
skip dizalice od 500kg kom 4
konzolna dizalica 250kg kom 4
šinske kose dizalice od 250kg kom 4
mešalice za beton (120 l, 250 l, 1500 l) kom 16
utovarivač kom 1
rovokopači kom 3
asfaltna baza 60T/h kom 1
fabrika betona 30m3/h kom 1
buldožer kom 1
vibro nabijač kom 3
mašina za sečenje asvalta i betona kom 1
mehanizacija za asvaltiranje    
agregat za proizvodnju električne energije kom 4
putnički kombi 12 sedišta kom 3
putnički automobil kom 4
kamion sa prikolicom sandučar 8T kom 1
kamion sa prikolicom sandučar 10T kom 1
kamion sandučar putar kom 3
kamion mikser za beton kom 3
autobeton pumpa kom 1
      
OSTALA RAZNA OPREMA      
električni previbratori kom 5
udarni čekići za rušenje (pikameri) od 22kg kom 1
udarni čekići za rušenje (pikameri) od 10kg kom 1
mašina za istezanje armature kom 11
HILTI bušilica Ř32 kom 2
motorna testera kom 3
gradilišni kontejner kom 3
table za ograđivanje gradilišta kom 1000
        
Gradištanski put bb 12225 Bratinac  ¤  telefon: 012/286-000  fax: 012/286-100